Infolinia: +48 91 46 61 857

Stan badań PBGOT

lut 14, 2017

Stan badań PBGOT

Stan badań PBGOT

Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów prowadzi badania od 2012 roku. W tym czasie zgromadziła w swoich zasobach materiał porównawczy pobrany od około 1600 osób spokrewnionych z ofiarami obydwu totalitaryzmów. Pobrano materiał podczas prac ekshumacyjnych i zgromadzono 861 próbek od ofiar obydwu totalitaryzmów.

Od 28 września 2012 roku PBGOT zakończyła badania DNA około 400 osób odnalezionych, co daje około 6 osób miesięcznie. Do wiadomości publicznej podano nazwiska 62 zidentyfikowanych osób, natomiast zidentyfikowanych do tej pory jest przeszło 70 osób. O całości badań na bieżąco informowani są prokuratorzy prowadzący śledztwa w ramach których prowadzone są badania.

Największy problemem z jakim spotykamy się podczas naszych badań jest brak materiału porównawczego od krewnych ofiar co uniemożliwia zakończenie badań i identyfikację badanej osoby. Kolejnym problemem jest degradacja badanych szczątków, która znacznie wydłuża proces badawczy.