Infolinia: +48 91 46 61 857

Stanisław Kutryb

cze 9, 2016

Stanisław Kutryb

Stanisław Kutryb

Stanisław Kutryb (1925-1949), ps. „Ryś”, „Rekin”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego,

Ur. 7 maja 1925 r. w Oborczyskach, gm. Baranowo, pow. Przasnysz, syn Stanisława i Marii z Durzaków. We wrześniu 1946 r., po otrzymaniu karty powołania do „ludowego” WP zaczął się ukrywać, a w dwa miesiące później dołączył do oddziału partyzanckiego PAS „XI” Okręgu NZW dowodzonego przez Józefa Kozłowskiego „Lasa”. W styczniu 1947 r. przydzielony do patrolu Bolesława Szyszko „Klona” operującego w powiatach Ostrołęka i Przasnysz. Okresowo pełnił służbę ochronną przy sztabie „XVI” Okręgu NZW. Po reorganizacji okręgu mającej miejsce wiosną i latem 1947 r. skierowany do patrolu PAS Komendy Powiatu NZW krypt. „Orłowo”, dowodzonym przez Wacława Mówińskiego „Szczygła”. W lipcu 1948 r. Stanisław Kutryb przeszedł do patrolu KP „Płomień”. Ukrywał się wraz ze Stanisławem Bączkiem „Wiewiórką” w leśnym „bunkrze” na terenie gminy Baranowo. Obaj partyzanci, zadenuncjowani przez TW „Błyskawica”, zostali ujęci 3 października 1948 r. przez grupę operacyjną UB i osadzony w areszcie PUBP w Przasnyszu, skąd 14 grudnia 1948 r. został przeniesiony do więzienia mokotowskiego w Warszawie. Po pokazowej rozprawie na sesji wyjazdowej w Przasnyszu 15 stycznia 1949 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem kpt. Stanisława Wotoczka skazała go na karę śmierci. Najwyższy Sąd Wojskowy utrzymał wyrok w mocy. Bolesław Bierut decyzją z dnia 13 maja 1949 r. nie skorzystał z prawa łaski. Zamordowano go 19 maja 1949 r. w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Ujęty wraz z nim Stanisław Bączek „Wiewiórka” został także skazany na karę śmierci i zamordowany w więzieniu mokotowskim w maju 1949 r.

Opracowano na podstawie:

IPN BU 1022/460

GK 919/2668

T. Swat „… Przed Bogiem i historią …. Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce 1944-1956. Mazowsze, Warszawa 2003, s. 98-99.

Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych, Warszawa b.d., s. 227 [tu inna data ujęcia 6 października 1948 r.).