Infolinia: +48 91 46 61 857

Julian Czerwiakowski

cze 9, 2016

Julian Czerwiakowski

Julian Czerwiakowski

Julian Czerwiakowski (1911-1953) „Jerzy Tarnowski” – podoficer rezerwy Wojska Polskiego; oficer komórki obserwacyjnej I Okręgu Warszawa Narodowych Sił Zbrojnych; podkomendy Zygmunta Ojrzyńskiego “Ostaszewskiego”; następnie szef komórki obserwacyjno-wywiadowczej pod pseudonimem “J-13”.

W 1943 r. oddelegowany do Ekspozytury Urzędu Śledczego m.st. Warszawy Państwowego Korpusu Bezpieczeństwa “Start”, gdzie objął funkcję kierownika Placówki Śródmieście (II). Od 1945 r. służył w strukturach Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” w oddziale Stanisława Mierzwińskiego „Mazurka”. W 1951 r. aresztowany przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa.

Wiosną 1952 r. Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy skazał go na karę śmierci. Stracony 5 stycznia 1953 r.