Infolinia: +48 91 46 61 857

Jan Czeredys

cze 9, 2016

Jan Czeredys

Jan Czeredys

Jan Czeredys (1912-1948), major Wojska Polskiego.

Przed agresją Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. skończył szkołę budownictwa. W wojnie obronnej Polski bronił twierdzy Modlin. W okresie niemieckiej okupacji włączył się do struktur konspiracyjnych. W połowie 1944 r. wstąpił do WP. Objął funkcję szefa sekcji eksploatacyjnej w Departamencie Kwaterunkowo-Budowlanym Ministerstwa Obrony Narodowej. W 1948 r. stał się ofiarą czystek politycznych w WP w tzw. sprawie kwatermistrzowskiej. Aresztowany 13 lutego wraz z płk Jerzym Brońskim i ppłk Stefanem Długołęckim został oskarżony o udział w „monopolu prywatnych firm na dostawy do wojska”. Wyrokiem z 3 listopada 1948 r. Najwyższy Sąd Wojskowy uznał go winnym i skazał na karę śmierci. Wyrok wykonano 28 grudnia w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.

Szczątki mjr. Jana Czeredysa odnaleziono wiosną 2013 r. na kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach w Warszawie.

Opracowała Milena Bykowska na podstawie:

  • T. Swat, „… Przed Bogiem i historią”. Księga ofiar komunistycznego reżimu w Polsce lat 1944-1956. Mazowsze, Warszawa 2003.
  • K. Madej, Kara śmierci za mięso, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2002, nr 11, s. 55-60.