Infolinia: +48 91 46 61 857

Spotkanie naukowe z prof. Wojciechem Branickim

gru 12, 2016

Spotkanie naukowe z prof. Wojciechem Branickim

Spotkanie naukowe z prof. Wojciechem Branickim

W poniedziałek o godzinie 15.30 w Zakładzie Genetyki Sądowej PUM w Szczecinie rozpocznie się spotkanie naukowe z prof. Wojciechem Branickim.

Profesor Branicki był długoletnim pracownikiem Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa, obecnie jest Kierownikiem Ośrodka Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wojciech Branicki pełni także funkcję dyrektora do spraw naukowych Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Dodatkowo pracuje jako ekspert w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji.

W spotkaniu będą uczestniczyć pracownicy i studenci PUM a także kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka.

Profesor jest światowym liderem i pionierem badań nad predykcyjną analizą DNA i opracowywaniem narzędzi dochodzeniowo-śledczych w genetyce sądowej. Badania prof. Branickiego doprowadziły m.in. do opracowania kilku modeli predykcyjnych cech fizycznych i wieku człowieka oraz powstania metody HIrisPlex wykorzystywanej obecnie na całym świecie do predykcji koloru oczu i włosów.

Zespół PBGOT zamierza powszechnie wykorzystywać opracowaną przez prof. Branickiego technologię w badaniach identyfikacji ofiar zbrodni systemów totalitarnych.

Wojciech Branicki
Absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1997 – 2014 pracował w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie angażując się w pracę ekspercką, naukową oraz dydaktyczną. Odbył wiele szkoleń za kresu genetyki sądowej, w tym uczestniczył w stażach w instytucjach krajowych i zagranicznych. Jako ekspert z zakresu genetyki sądowej opiniował w sprawach kryminalnych oraz identyfikacyjnych, a także zajmował się wdrażaniem nowych metod badawczych.

W latach 2000 – 2016 aktywnie prowadził badania naukowe. Kierował 5 projektami badawczymi z genetyki sądowej, w tym pracami grupy polskiej w największym jak dotąd europejskim projekcie genetyczno-sądowym – EUROFORGEN-NoE. Stopień doktora uzyskał w 2001 roku w zakresie biologii medycznej na Akademii Medycznej w Gdańsku na podstawie pracy wykazującej możliwość identyfikacji przynależności gatunkowej śladów biologicznych metodą sekwencjonowania DNA. W 2010 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jego habilitacja dotyczyła predykcji cech pigmentacyjnych człowieka poprzez analizę DNA. Obecnie jest uważany za jednego z pionierów kierunku badań zajmującego się predykcyjną analizą DNA i opracowywaniem narzędzi dochodzeniowo-śledczych w genetyce sądowej.

Badania dra Branickiego doprowadziły m.in. do opracowania kilku modeli predykcyjnych cech fizycznych i wieku człowieka oraz powstania metody HIrisPlex wykorzystywanej obecnie na całym świecie do predykcji koloru oczu i włosów. Aktywnie zajmuje się promowaniem młodej kadry naukowej. Pod jego kierunkiem prace doktorskie z zakresu genetyki sądowej obroniło z wyróżnieniem trzech doktorantów, był również promotorem wielu prac magisterskich. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych, w większości z dziedziny genetyki sądowej, a także rozdziałów w podręcznikach kryminalistyki. Uczestniczył w kilkudziesięciu międzynarodowych konferencjach naukowych, w tym jako zaproszony wykładowca i prowadzący zajęcia warsztatowe. Był jednym z organizatorów międzynarodowej konferencji towarzystwa International Society for Forensic Genetics w 2015 roku. W toku jest postępowanie o nadanie Wojciechowi Branickiemu tytułu profesora w dziedzinie nauk biologicznych.

Ma duże doświadczenie dydaktyczne. Przez wiele tal prowadził wykłady i szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości współpracując m.in. z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury. Wykłada genetykę ogólną oraz genetykę sądową na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest aktywnym recenzentem prac i publikacji naukowych, w tym prestiżowego czasopisma z dziedziny genetyki sądowej – Forensic Science International: Genetics.

Od 2014 roku jest pełnoetatowym pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, od kwietnia 2016 roku pełni funkcję kierownika Ośrodka Badań Genetycznych i Nutrigenomiki, a od lipca 2016 roku został również powołany na stanowisko dyrektora do spraw naukowych Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Dodatkowo pracuje jako ekspert w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Wojciech Branicki posiada specjalizację Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych z laboratoryjnej genetyki sądowej, a także jest członkiem towarzystw naukowych: International Society for Forensic Genetics, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii działając w Komisji Genetyki Sądowej tego ostatniego.

Jest laureatem nagrody w konkursie im. Prof. Tadeusza Hanauska na pracę roku 2007 z dziedziny kryminalistyki przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne, a także Złotego Medalu Fromborskiego przyznanego w roku 2012 za wybitny wkład w badania prowadzące do identyfikacji szczątków Mikołaja Kopernika.