Infolinia: +48 91 46 61 857

Badania identyfikacyjne “Inki”

lut 16, 2017

Badania identyfikacyjne “Inki”

Badania identyfikacyjne “Inki”

W związku z różnymi wypowiedziami w mediach jakoby badania identyfikacyjne Danuty Siedzik “Inki” trwały zbyt długo Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmów przedstawia kalendarium prac identyfikacyjnych.

Kalendarium procesu identyfikacji Danuty Siedzik:

1. Data ekshumacji: 15.09.2014r.
2. Data pobrania materiału porównawczego w Zakładzie Medycyny Sądowej w Szczecinie (od siostrzenicy): 15.09.2014r. Materiał ten pochodził od zbyt dalekiej krewnej, aby wypowiedzieć się z wystarczającą mocą dowodową.
3. Data pobrania materiału dowodowego ze szczątków w Gdańsku: 17.09.2014r. Materiał nie został pobrany przez pracowników PBGOT, ponieważ nie poinformowano nas o pracach i nie poproszono o pobranie materiału, pracownicy PBGOT nie mieli wpływu jaki materiał został pobrany i w jakiej ilości.
4. Data wpłynięcia materiału dowodowego: 06.10.2014r.
5. Data wpłynięcia materiału porównawczego (izolatu DNA od siostry): 06.10.2014r. Materiał porównawczy udało się odnaleźć dzięki naukowcom z Zakładu Medycyny Sądowej w Gdańsku, którzy przechowali próbki po prowadzonych przez siebie wiele lat wcześniej badaniach szczątków typowanych jako “Inka”. Z uwagi na wiek próbki uzyskanie profilu DNA było utrudnione ze względu na jego degradację.
6. Pierwsza izolacja z materiału dowodowego: 10.10.2014r.
7. Data kolejnej izolacji: 13.10.2014r.
8. Data kolejnych dwóch izolacji: 16.10.2014r.
9. Data kolejnej izolacji: 20.10.2014r.
10. Data kolejnej izolacji: 29.10.2014r.
11. Data kolejnej izolacji: 03.11.2014r.
12. Data kolejnej izolacji: 04.12.2014r. Przekazany do badań materiał w pierwszej fazie był w bardzo złym stanie i nie uzyskano zadowalających wyników analizy DNA.
13. Data izolacji z dosłanego nowego materiału dowodowego: 19.12.2014r. W trakcie badań okazało się że w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu znajdują się także próbki pobrane podczas ekshumacji. Po interwencji prokuratora przekazano ten materiał do badań do Szczecina.
14. Data uzyskania sekwencji mitochondrialnego DNA z materiału porównawczego od siostry i siostrzenicy: 16.10.2014r.
15. Data uzyskania profili STR z materiału porównawczego: 17.10.2014r.
16. Data uzyskania sekwencji mitochondrialnego DNA z materiału dowodowego: 16.10.2014r.
17. Data uzyskania zadowalającego profilu STR: Styczeń 2015r.
18. Data zakończenia obliczeń biostatystycznych przez Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie: 21.01.2015r.

Całość badań laboratoryjnych trwała 3,5 miesiąca. Zadowalające wyniki uzyskano po przekazaniu “dobrych” próbek, które pierwotnie zostały przekazane do Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu.

Od chwili ich otrzymania badania zakończono w ciągu miesiąca! Uroczystość wręczenia noty identyfikacyjnej odbyła się w Warszawie 1 marca 2015r.

Za wykonane badania DNA nie obciążono IPN żadnymi kosztami!

Fot. Łukasz Szełemej