Infolinia: +48 91 46 61 857

Odnalezieni

    Home / "Odnalezieni" (Page 3)

cze 9, 2016

Bronisław Chajęcki

Bronisław Chajęcki

Bronisław Chajęcki – pseud. „Boryna”, „Maciej Boryna”, ur. 15 grudnia 1902 r. w Warszawie; ppor. WP, por. AK, kpt. „ludowego” WP, w latach 1926–1927 absolwent Szkoły podchorążych Rezerwy Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej; we wrześniu 1939 r. był zastępcą Komisarza Cywilnego ..

cze 9, 2016

Jan Czeredys

Jan Czeredys

Jan Czeredys (1912-1948), major Wojska Polskiego. Przed agresją Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. skończył szkołę budownictwa. W wojnie obronnej Polski bronił twierdzy Modlin. W okresie niemieckiej okupacji włączył się do struktur konspiracyjnych. W połowie 1944 r. wstąpił do ..

cze 9, 2016

Julian Czerwiakowski

Julian Czerwiakowski

Julian Czerwiakowski (1911-1953) „Jerzy Tarnowski” – podoficer rezerwy Wojska Polskiego; oficer komórki obserwacyjnej I Okręgu Warszawa Narodowych Sił Zbrojnych; podkomendy Zygmunta Ojrzyńskiego “Ostaszewskiego”; następnie szef komórki obserwacyjno-wywiadowczej pod pseudonimem “J-13”. W 1943 r. oddelegowany do Ekspozytury Urzędu Śledczego m.st. Warszawy ..

cze 9, 2016

Bolesław Częścik

Bolesław Częścik

Bolesław Częścik (1924-1951) „Orlik” – żołnierz Związku Walki Zbrojnej; Armii Krajowej; Narodowych Sił Zbrojnych w oddziale Romana Dziemieszkiewicza „Pogody”. Uczestnik akcji rozbrojeniowych na areszt Powiatowego Urzędy Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnosielcu (gm. Maków Mazowiecki), Komendę Powiatową w Makowie Maz. Po rozbiciu ..

cze 9, 2016

Hieronim Dekutowski

Hieronim Dekutowski

Hieronim Dekutowski (1918-1949) ps. „Zapora”, „Reżu”, „Stary”, cichociemny, major, oficer Armii Krajowej, Delegatury Sił Zbrojnych i Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, kawaler orderu „Virtuti Militari” (1964). Przed wybuchem II wojny światowej zdał maturę. Ochotnik w wojnie obronnej 1939 r. Następnie bronił ..

cze 9, 2016

Julian Dudyński

Julian Dudyński

Julian Dudyński – ur. 7 stycznia 1909 r. w Białymstoku, pracownik kolei w Białymstoku; żołnierz AK, brat Zygmunta. Znalazł się w grupie 24 polskich zakładników rozstrzelanych przez Niemców w ogrodzie więziennym w Białymstoku 5 listopada 1942 r. w odwecie za ..